przewin w dół
pierś kurczaka
oferta

SINGLE CHICKEN FILLET WITH INNER

Breast fillet with medallion and inner fillet, without skin, bones and tendons; pink colour, smell characteristic for fresh poultry meat. Accepted is fat tissue adjacent to the muscle.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocitemperatura przechowywaniakalibracjahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months 0-4 C/-18 C 200 g.+;
250 g.+;
300 g.+;
170-200 g.;
200-230 g.;
230-260 g.
possible BRC/IFS
frozen/IQF polyblock 15 kg; 12 months /-18 C
IQF bags 2,5 kg; 5 kg 12 months 0-4 C
fresh VAC 2,5 kg; 5 kg-carton 10 kg 14 days 0-4 C
fresh map trays 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg-carton 10 kg 14 days 0-4 C
oferta

SINGLE CHICKEN FILLET W/O INNER

Breast fillet with medalion, without inner fillet, skin, bones and tendons; pink colour, smell characteristic for fresh poultry meat. Accepted is fat tissue adjacent to the muscle.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocitemperatura przechowywaniakalibracjahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months 0-4 C/-18 C 200 g.+;
250 g.+;
300 g.+;
170-200 g.;
200-230 g.;
230-260 g.
possible BRC/IFS
frozen/IQF polyblock 15 kg; 20 kg 12 months /-18 C
IQF bags 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C
fresh VAC 2,5 kg; 5 kg; 10 kg 14 days 0-4 C
fresh map trays 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg 14 days 0-4 C
oferta

WHOLE CHICKEN WITH NECK

Chicken carcass after evisceration. Proper bone structure, no contamination, no blatant bruising on the skin surface, free of cysts on the breastbone, without open bone fractures. Natural smell, characteristic for fresh poultry meat. Skin colour from cream pale to yellow pale.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocitemperatura przechowywaniakalibracjahalalcertyfikaty
fresh/frozen bulk carton 10 kg; 15 kg 6 days/12 months 0-4 C/-18 C 1,8 kg+ possible BRC/IFS
fresh/frozen crates E2 15 kg 6 days 0-4 C/-18 C
oferta

CHICKEN LEG QUARTER

Element with bone and skin, including the thigh, leg quarter and half of the saddle and spine, cream skin color, pink muscle colour. Natural smell that is characteristic for fresh poultry meat.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocitemperatura przechowywaniakalibracjahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months 0-4 C/-18 C 350 g.+ possible BRC/IFS
frozen/IQF polyblock 15 kg 12 months /-18 C
IQF bags 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C
fresh map trays 4 kg; 8 kg 10 days 0-4 C
oferta

CHICKEN LEG ANATOMICAL CUT

Element with bone and skin, including the thigh and leg quarter, cream skin color, pink and red muscle colour. Natural smell that is characteristic for fresh poultry meat.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocitemperatura przechowywaniakalibracjahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months 0-4 C/-18 C 250 g.+ possible BRC/IFS
frozen/IQF polyblock 15 kg 12 months /-18 C
IQF bags 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C
fresh map trays 3,5 kg; 7 kg 10 days 0-4 C
oferta

CHICKEN DRUMSTICK

Carcass element with bone and skin, which is part of the leg without thigh, no open fractures. Pink muscle colour. Natural smell that is characteristic for fresh poultry meat.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocitemperatura przechowywaniakalibracjahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months 0-4 C/-18 C 200 g.+ possible BRC/IFS
frozen/IQF polyblock 15 kg 12 months /-18 C
IQF bags 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C
fresh map trays 4 kg; 8 kg 10 days 0-4 C
fresh

bags
soft map

2,5 kg; 5 kg 8 days 0-4 C
oferta

CHICKEN THIGH

Carcass element with bone and skin, which is part of the leg without drumstick, no open fractures. Accepted is redness on the ends of joint capsules. Natural smell that is characteristic for fresh poultry meat.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnoci temperatura przechowywaniakalibracjahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

200 gr.+

0-4 C/-18 C 200 g.+ possible BRC/IFS
frozen/IQF polyblock 15 kg; 20 kg 12 months 200 gr.+ /-18 C
IQF bags 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg 12 months 200 gr.+ /-18 C
fresh map trays 4 kg; 8 kg 14 days 200 gr.+ 0-4 C
fresh

bags
soft map

2,5 kg; 5 kg 14 days 200 gr.+ 0-4 C
oferta
Cały kurczak z szyją

Tuszka drobiowa pozbawiona wnętrzności. Budowa kośćca prawidłowa, bez zanieczyszczeń, bez rażących wybroczyn na powierzchni skóry, wolna od cyst na grzebieniu mostka, bez otwartych złamań kończyn. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego. Barwa skóry od jasno kremowej do jasno żółtej.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen bulk carton 10 kg; 15 kg 6 days/12 months 1,8 kg+ 0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
fresh/frozen crates E2 15 kg 6 days 0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
oferta
Pojedynczy filet z polędwiczką

Mięsień piersiowy z pozostawionym medalionem i polędwiczką, pozbawiony skóry, kości i ścięgien; barwa różowa, zapach charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego. Dopuszcza się tkankę tłuszczową przyległą do mięśnia.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

200 gr;
+250 gr.+;
300 gr.+
170-200;200-
230’230-260

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 15 kg; 12 months /-18 C possible BRC/IFS
IQF bags 2,5 kg; 5 kg 12 months 0-4 C possible BRC/IFS
fresh vac 2,5 kg; 5 kg-carton 10 kg 14 days 0-4 C possible BRC/IFS
fresh map trays 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg-carton 10 kg 14 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Pojedynczy filet bez polędwiczki

Mięsień piersiowy z pozostawionym medalionem, bez polędwiczki, pozbawiony skóry, kości i ścięgien; barwa różowa, zapach charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego. Dopuszcza się tkankę tłuszczową przyległą do mięśnia.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

200 gr.;
+250 gr.+;
300 gr.+
170-200;200-
230’230-260

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 15 kg; 20 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
IQF bags 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
fresh vac 2,5 kg; 5 kg-carton 10 kg 14 days 0-4 C possible BRC/IFS
fresh map trays 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg-carton 10 kg 14 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Ćwiartka z kurczaka

Element z kością i skórą, zawierający udo i podudzie oraz połowę miednicy i grzbietu, właściwie umięśniony, barwa skóry kremowa, barwa mięśni różowa. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

350 gr.+

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 15 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
IQF bags 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
fresh map trays 3,5 kg-carton 7 kg 10 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Noga z kurczaka anatomiczna

Element z kością i skórą, zawierający udo i podudzie, barwa skóry kremowa, barwa mięśni różowo-czerwona. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

250 gr.+

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 15 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
IQF bags 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
fresh map trays 3,5 kg-carton 7 kg 10 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Podudzie z kurczaka

Element tuszki z kością i skórą, stanowiący cześć nogi po odcięciu udźca, właściwie umięśniony, bez otwartych złamań kości. Barwa mięśni różowa. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

200 gr.+

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 15 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
IQF bags 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
fresh map trays 3,5 kg-carton 7 kg 10 days 0-4 C possible BRC/IFS
fresh

soft map
bags

2,5 kg; 5 kg 8 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Udo z kurczaka

Element tuszki z kością i skórą, stanowiący cześć nogi po odcięciu podudzia, właściwie umięśniony, bez otwartych złamań kości. Dopuszcza się zaczerwienienie końcówek torebek stawowych. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

200 gr.+

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 15 kg; 20 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
IQF bags 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
fresh map trays 2,5 kg; 5 kg-carton 10 kg 14 days 0-4 C possible BRC/IFS
fresh

soft map
bags

1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg-carton 10 kg 14 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Skrzydło 3 częściowe

Element z kością i skórą, odcięty od tuszki w stawie barkowym, barwa skóry kremowa, barwa mięśni różowa. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowe. Dopuszcza się pojedyncze pióra na końcówkach i ich zaczerwienienie.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

80 gr.+

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS

frozen soldier
pack

  10 kg ; 15 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
fresh mac trays 4 kg - 8 kg carton 10 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Skrzydło 2 częściowe bez lotki

Element z kością i skórą (połączona część ramienia i przedramienia, bez lotki ), odcięty od tuszki w stawie barkowym, barwa skóry kremowa, barwa mięśni różowa. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowe. Dopuszcza się pojedyncze pióra.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

uncalibrated

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS

frozen soldier
pack

  10 kg ; 15 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
fresh mac trays 4 kg - 8 kg carton 10 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Skrzydło 2 częściowe przedramię + lotka

Element z kością i skórą (połączona część ramienia i przedramienia, z lotką), odcięty od tuszki w stawie barkowym, barwa skóry kremowa, barwa mięśni różowa. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowe. Dopuszcza się pojedyncze pióra.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
fresh/frozen/IQF bulk carton 5 kg; 10 kg; 15 kg 6 days/12 months

uncalibrated

0-4 C/-18 C possible BRC/IFS
frozen/IQF pollyblock 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 5 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS

frozen soldier
pack

  10 kg ; 15 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS
fresh mac trays 4 kg - 8 kg carton 10 days 0-4 C possible BRC/IFS
oferta
Łapki długie/krótkie

Łapki z kurcząt odcięte w stawie skokowym lub do 2 cm poniżej stawu; oczyszczone mechanicznie z naskórka; czyste, wykrwawione, odcieknięte, o prawidłowej budowie. Barwa naturalna, kremowa do jasnoróżowej charakterystyczna dla łap kurcząt. Zapach swoisty, charakterystyczny dla łap kurcząt.

swieze mrozoneopakowaniemasadata przydatnocikalibracjatemperatura przechowywaniahalalcertyfikaty
frozen bulk carton 15 kg 12 months

 

/-18 C possible BRC/IFS
frozen pollyblock 15 kg 12 months /-18 C possible BRC/IFS

FOR CONSUMERS

oferta

Our company cooperates with trusted suppliers whose farms comply with all regulations

See offer

FOR SUPPLIERS

oferta

Our company cooperates with trusted suppliers whose farms comply with all regulations

See offer

FOR WHOLESALERS

oferta

Our company cooperates with trusted suppliers whose farms comply with all regulations

See offer
Are you a supplier?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* required
Invalid Input
Kurczak
Are you a wholesaler?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* required
Invalid Input
Kurczak
Are you a consumer?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* required
Invalid Input
Kurczak